Klokker og klokkeservice, hvordan ta vare på klokken din?

Alle klokker trenger etter hvert reparasjoner eller service for å fungere optimalt. Kanskje har du en klokke som har stoppet, eller du bare vil sørge for at klokken din er i toppform?

De fleste urmakere vil begynne med å identifisere klokken din. Alle klokker har et unikt serienummer som vil kunne si noe om historikk, og serienummeret benyttes også til å registrere eventuelle reparasjoner. I denne fasen vil urmakeren kunne gi deg et prisoverslag etter at urmakeren har gjort en undersøkelse av klokkens tilstand rent kosmetisk og ved å åpne urkassen. Hvis du bestemmer deg for at det er verd å reparere klokken, vil urmakeren ta den gjennom et ganske grundig forløp av forskjellige behandlinger.

Demontering og rensing

Første trinn i overhalingen av et ur er å skille urkassen fra lenken, åpne urkassen og ta ut og demontere selve urverket. Så renses urverkets deler i omstendelig prosess i flere steg som krever en spesialmaskin og flere typer rensevæsker. Når dette er gjort, blir delene sortert og undersøkt. Urmakeren vil nå foreta en feilsøking for å finne ut hva som eventuelt må byttes ut. Under demonteringen noterer urmakeren ned hvilke deler som er slitt, for så å finne erstatninger. Så må alt en runde til i rensemaskinen. Urmakeren vil jevne ut hakk og kosmetisk slitasje på klokken, slik at du får en bortimot ny, overhalt klokke tilbake.

Montering, kaliberering og caseing

Så settes urverket sammen, og hver del blir smurt med flere forskjellige typer oljer. Noen av disse oljene er svært kostbare, og kunsten å smøre klokker er en historie for seg selv og et veldig gammelt håndverk. I tillegg blir det søkt etter feil og uregelmessigheter, såkalt kalibrering. Presisjonen blir gjerne testet over flere dager, med påfølgende justeringer.

Unik kvalitetskontroll

Hver fabrikant har sine standarder for hva klokkene skal gjennom av tester, og det er ikke uvanlig at en urmaker har flere ansatte som er spesialister innen hvert sitt felt. Så kanskje klokken din kunne trenge et besøk til urmakeren?